Økologisk Landbrug

Kvægbesætningen
Besætningen af min økologisk landbrug består af Limousine, Galloway, Angus , Simmentaler og krydsninger, som bliver vurderet til at være blandt de bedste indenfor kød-kvæg. De har en meget lav fedtprocent, en god smag samt en kødkvalitet, som jeg godt kan være stolt af.

Opvæksten
Efter mange år med opdræt og til tider vanskelige kælvninger har jeg nu besluttet, at sælge de drægtige ammekøer og fremadrettet indkøbe kviekalve på 5 - 6 mdr. og de blive fodret med hjemmeavlet helsæd, wrap og vitaminer/mineraler, som er fri for vækstfremmere og medicinrester. Når kalvene vejer omkring 500 - 600 kg bliver de afhentet af Danish Crown og derefter videresolgt af Friland som står for dyrvelfærd og har en stor markedsdel af økologisk kød.

Det økologiske kvæg
Jeg har valgt, at give dyrene en så naturlig opvækst og dagligdag som muligt. Det indebærer bl.a. at dyrene kan opholde sig i en dejlig lys løsdriftsstald, når vejret er dårligt. Hele sommeren bevæger dyrene sig frit omkring på de omliggende græsmarker, hvor de stortrives uden stress.

På vej til økologi....Godkendt pr. 1. september 2009 - Hurra!!!
Jeg var tættere på end jeg selv anede til at drive Tyklundgaard som økologisk. Derfor tager jeg i 2007 det fulde skridt og har søgt om at blive økolog. Fra den 1. september 2009 er det en nu kendsgerning, at jeg har tilladelse til at sælge mit oksekød som økologisk.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.